top of page
Sök
  • Skribentens bildwriter.stey

Beställa solpaneler från Stey - så här går det till!

Äntligen har du bestämt dig för att installera solpaneler på taket hemma och det är dags att hitta rätt leverantör. Hur går man tillväga då när man beställer solpaneler från Stey? Hur ser processen ut och vad gäller? Dessa frågor och några till svarar vi på i detta blogginlägg, läs vidare för att få veta mer!


Informera dig först

Innan du kör igång med ditt solpanelsprojekt hemma är det bra om du redan har informerat dig själv så mycket som möjligt om vad det innebär att driva el med hjälp av solceller. På vår hemsida kan du hitta en hel del bra information. Exempelvis kan du läsa om hur du minskar elkostnaden med solpaneler, vilka skatteregler som gäller för solenergi, myter om solceller och hur solpaneler kan öka värdet på din bostad. Detta och mycket mer får du reda på genom vår hemsida och blogg.

solenergi
Få ut mer av solens krafter i vardagen

Kontakta oss

När du känner dig välinformerad och redo att påbörja processen av installation av solpaneler kan du testa vår solkakylator för att få en prisindikation på våra produkter. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter så återkommer vi med mer information och gör upp en plan inför för nästa steg mot ditt klimatneutrala hem.


Besök och offert

I steg två planerar vi in ett besök för att kontrollera förutsättningarna för din fastighet. Här får ni också chans att ställa frågor och diskutera lösningar med en anställd från Stay direkt på plats. Efter besöket lämnas en offert som ni kan gå igenom i lugn och ro. Hembesöket och offerten är kostnadsfria.


Installation

När du har accepterat offerten börjar vi planera inför installation och driftsättning av anläggningen. Vi kommer även överens om ett passande datum för installation. Våra tekniker går noggrant igenom utrustningen och instruerar er om hur allting fungerar och lämnar alltid ett funktionsprotokoll efter installation.

Stey solpaneler
Stey installerar solpaneler!

Kort fakta om solceller och installation


Storlek

Våra solpaneler är mellan 1,7 - 2,2 m² per panel. Som standard är bredden 1 meter och höjden varierar mellan 1,7 - 2,2 m. Vi rekommenderar en minsta takyta på ca 10 m². Det är även möjligt att montera våra celler på väggar eller markytor.


Riktning

Optimal riktning för panelerna är i direkt söderläge där ytan får mest sol. En anläggning med sydost eller sydväst riktning har endast en effektminskning på ca 3-5 %, vilket innebär att riktningar från öst till väst också kan löna sig.


Lutning

För bästa effekt bör en solcellsanläggning ha en lutning på 20-50 grader. Om taket är platt kan fästen som vinklar solcellerna monteras. Observera dock att paneler som frångår takets kant kan vara bygglovspliktig.


Skuggning

All typ av skuggning påverkar anläggningen, men olika tekniker på växelriktare gör att skuggor påverkar olika mycket. En flaggstång eller skorsten till exempel påverkar inte elproduktionen avsevärt. Träd eller andra större skuggpartier bör undvikas i största mån.


Säkringsnivå

Husets säkringsnivå behöver vara minst 16 A. Är du osäker på vad din fastighet har för säkringsnivå kan du öppna fasadskåpet och kontrollera färgen på den lilla brickan som sitter på huvudsäkringen. Grå färg indikerar säkringsnivån 16 A.

Garantier

Eftersom att Stey prioriterar kvalitet och funktion har vi därför också valt att samarbeta med producenter som har lång garantiperiod. Garantierna kan skilja lite mellan olika produkter, men i flesta fall ser det ut enligt följande:

  • 5 års garanti på utfört arbete,

  • 12 års funktionsgaranti,

  • 12 års produktgaranti på solceller,

  • 12 års produktgaranti på växelriktare,

  • 25 års produktgaranti på optimerare,

  • 25 års effektgaranti på 80% solceller.

solpaneler sol vallmo
Solens energi värmer ditt hem

Viktigt med ren energi

I en konstant föränderlig värld ser vi allt fler alternativ för miljövänlig energiproduktion framträda - vilket vi tycker är en viktig och positiv utveckling. Vi vill ta vara på solenergin och dess kraft i att försörja oss med el som inte sätter några spår i naturen.


Om du funderar på att installera förnybar och miljövänlig energi till ditt hem kan vi på Stey svara på dina frågor och erbjuda både produkter och installation till bra priser.


Kontakta oss här!


Du är välkommen att även följa oss på sociala medier:Webb:


38 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page