top of page
Sök
  • Skribentens bildwriter.stey

Köpa solpaneler - så här går det till steg för steg!

Det kan kännas som ett jätteprojekt att köpa solpaneler till en början. Var och hur börjar man? Vad bör man tänka på? Hur ser beställningsprocessen ut? Dessa frågor och några till svarar vi på i detta inlägg, så häng kvar och läs vidare!


Räkna ut takyta

Börja med att räkna ut hur mycket yta ditt tak har så att du kan veta måtten för dina nya solpaneler. På så vis blir det även enklare att få ett kostnadsförslag. Det vore bäst ifall du har lite takyta över ifall att den yta du hade tänkt skulle bära solpaneler skulle spricka eller innebära hinder på grund av något annat oförutsägbart. Kontrollera att alla tak är i bra skick och kan bära upp solpaneler. Är du osäker kan du alltid ta hjälp av en fackman.


Hitta en lämplig vägg för växelriktare

Du kommer att, tillsammans med installatören, komma överens om var anläggningens växelriktare ska monteras. Det vore dock bra ifall du har tänkt på det innan det ska installeras. Helst bör den monteras på en vägg gärna inomhus och i närheten av din elcentral. Kom ihåg att växelriktarens vikt ligger på 15-30 kg och behöver en fri yta på 1,9 m bredd x 1,6 m höjd. Den ger ifrån sig ett lågt brummande ljud, så det kan vara bra om den är lite avskild från resten av huset.Behöver jag bygglov?

Vanligtvis behövs inte bygglov för installation av solpaneler, men kan krävas i vissa fall. Fråga din kommun ifall du behöver bygglov för att vara säker.


Försäkring då?

Stäm av med ditt försäkringsbolag om vad som gäller för solpaneler.


Kontakta oss

När du känner dig välinformerad och redo att påbörja processen av installation av solpaneler kan du testa vår solkakylator för att få en prisindikation på våra produkter. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter så återkommer vi med mer information och gör upp en plan inför för nästa steg mot ditt klimatneutrala hem.


Besök och offert

I steg två planerar vi in ett besök för att kontrollera förutsättningarna för din fastighet. Här får ni också chans att ställa frågor och diskutera lösningar med en anställd från Stay direkt på plats. Efter besöket lämnas en offert som ni kan gå igenom i lugn och ro. Hembesöket och offerten är kostnadsfria.


Installation

När du har accepterat offerten börjar vi planera inför installation och driftsättning av anläggningen. Vi kommer även överens om ett passande datum för installation. Våra tekniker går noggrant igenom utrustningen och instruerar er om hur allting fungerar och lämnar alltid ett funktionsprotokoll efter installation.


Bestäm leveransplats

En tung lastbil behöver kunna köra fram på din tomtgräns och därför behöver det finnas en hård yta för lastplats. Se till att vi kan komma fram utan hinder för att kunna installera dina solpaneler.


Få klartecken från elnätsbolaget

När dina solpaneler är färdiginstallerade behöver du invänta klartecken från ditt elbolag innan du kan sätta igång din anläggning. Vi meddelar ditt nätbolag när dina solpaneler är installerade och redo att sättas igång. Oftast behöver nätbolaget byta din elmätare innan du kan börja använda dina solpaneler.Fakta om solpaneler och installation


Storlek

Våra solpaneler är mellan 1,7 - 2,2 m² per panel. Som standard är bredden 1 meter och höjden varierar mellan 1,7 - 2,2 m. Vi rekommenderar en minsta takyta på ca 10 m². Det är även möjligt att montera våra celler på väggar eller markytor.


Riktning

Optimal riktning för panelerna är i direkt söderläge där ytan får mest sol. En anläggning med sydost eller sydväst riktning har endast en effektminskning på ca 3-5 %, vilket innebär att riktningar från öst till väst också kan löna sig.


Lutning

För bästa effekt bör en solcellsanläggning ha en lutning på 20-50 grader. Om taket är platt kan fästen som vinklar solcellerna monteras. Observera dock att paneler som frångår takets kant kan vara bygglovspliktig.


Skuggning

All typ av skuggning påverkar anläggningen, men olika tekniker på växelriktare gör att skuggor påverkar olika mycket. En flaggstång eller skorsten till exempel påverkar inte elproduktionen avsevärt. Träd eller andra större skuggpartier bör undvikas i största mån.


Säkringsnivå

Husets säkringsnivå behöver vara minst 16 A. Är du osäker på vad din fastighet har för säkringsnivå kan du öppna fasadskåpet och kontrollera färgen på den lilla brickan som sitter på huvudsäkringen. Grå färg indikerar säkringsnivån 16 A.


Garantier

Eftersom att Stey prioriterar kvalitet och funktion har vi därför också valt att samarbeta med producenter som har lång garantiperiod. Garantierna kan skilja lite mellan olika produkter, men i flesta fall ser det ut enligt följande:

  • 5 års garanti på utfört arbete,

  • 12 års funktionsgaranti,

  • 12 års produktgaranti på solceller,

  • 12 års produktgaranti på växelriktare,

  • 25 års produktgaranti på optimerare,

  • 25 års effektgaranti på 80% solceller.

Kontakta oss!

Är du redo att installera förnybar och miljövänlig energi till ditt hem kan vi på Stey svara på dina frågor och erbjuda både produkter och installation till bra priser.


Kontakta oss här!


Du är välkommen att även följa oss på sociala medier:

Webb:

6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page