top of page
Sök

Minska elkostnaden med solpaneler - bli mer klimatsmart i hemmet

De flesta av oss vet att man kan minska elkostnaden markant genom att installera solpaneler i hemmet, vilket vi vill berätta mer om i detta blogginlägg. Allt eftersom utvecklingen går mot ett mer klimatsmart tänk, är det god tid att se över hur och varifrån man får sin energi.


Medvetna vanor i vardagen

Under de senaste åren har medvetenheten kring hållbarhet ökat markant. Det finns många lösningar för att leva ett mer hållbart liv med minskad elförbrukning. Allt från snabba och enkla åtgärder, såsom att se över sina vanor - att till exempel endast köra diskmaskinen då den är full och släcka lampor i rum du inte vistas i.


Förutom att ändra våra vanor kan vi ta del av de smarta tekniska lösningar som finns för en klimatsmart energianvändning, något som såväl företag som privatpersoner kan dra nytta av. Solcellspaneler är ett bra exempel på det!


Mer miljövänlig el för mindre pengar

När du monterat upp solpaneler blir du din egen elproducent. Förutom miljömässiga fördelar gynnar det även plånboken, eftersom att du med egen produktion inte heller påverkas av stigande elpriser - något vi alla har funderat mycket över denna vinter.


Priset för solceller har även sjunkit med ca 80% under de senaste sju åren, vilket har lett till att fler privatpersoner har kunnat investera i solceller och börja producera sin egen el. I början av året 2021 fanns det cirka 65 800 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, vilket är en ökning med nästan 21 800 nya solcellsanläggningar sedan föregående år. Detta innebar att den totala effekten av solceller i Sverige ökade med hela 56% mellan 2019 och 2020!


solceller tak
Solceller på taket

Så, hur fungerar solceller?

Solceller omvandlar solens strålar till elektrisk energi. Solceller, vars konstruktion i de flesta fall bygger på kristallint kisel, består av en tunn skiva (eller ett skikt) halvledarmaterial med kontakter på fram- och baksidan. När solinstrålningen (ljuset) träffar solcellerna polariseras den och framsidan blir negativt laddad och baksidan blir positivt laddad. Mellankontakterna på fram- och baksidan tar upp laddningen i form av elektrisk ström som du sedan kan använda till att driva elen i ditt hem.


Vad finns det för fördelar med solenergi?

En stor miljöfördel med solen är att den till skillnad från kol, olja och naturgas, är en förnybar energikälla som inte tar slut. Solenergi orsakar heller inga utsläpp vid drift då den utvunna energin är både fossilfri och förnybar. Solenergin har därmed minimal inverkan på klimatet jämfört med till exempel kol och olja. Du har dessutom en rad ekonomiska fördelar med att investera i solenergi. Några av dem är (bland annat) skattereduktioner, ökat värde på fastigheten och gröna rotavdrag. Du kan lära dig mer om skattereduktioner, skatteregler och gröna rotavdrag här.


miljövänlig energi
Miljömedveten energi

Sälj vidare överskottsel av högsta kvalitet

Stey levererar och installerar marknadsledande produkter för att optimera din elförsörjning och sänka din månadskostnad. Med normal elkonsumtion kan du även under vissa årstider producera mer el än du själv behöver, vilket betyder att det kan finnas överskottsel som du kan sälja vidare. Överskottselen som du säljer kan användas för att lätta på dina elkostnader under resten av året. Läs med om detta i vårt tidigare blogginlägg här.


Funderar du på att installera solpaneler till ditt hem kan vi på Stay svara på dina frågor och erbjuda både produkter och installation till bra priser. När du köper dina solpaneler från oss är vi med dig hela vägen!


Kontakta oss här!

Du är välkommen att även följa oss på sociala medier:

Webb:


12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page