top of page
Sök
  • Skribentens bildwriter.stey

Hur funkar det att sälja solel? - Tjäna pengar på din solenergi


De flesta vet att man i längden sparar in pengar på att installera solpaneler hemma. Det inte alla vet dock är att du även kan göra en förtjänst på solelen du inte hinner använda själv. I detta blogginlägg går vi igenom hur du går tillväga för att tjäna pengar på din överskottsel och hur mycket din maximala förtjänst kan bli.


Så här går det till

När dina solpaneler har färdigladdat ditt batteri till max och där ändå finns mer solel att dra nytta av kallas det överskottsel. Denna el kan säljas vidare till andra hushåll som behöver den bättre, så att den inte går till spillo. Då kan det vara en bra idé för dig att bli så kallad mikroproducent av solel, vilket till en början kräver följande:


Välj rätt elbolag

Allra först behöver du ordna upp ett avtal med ett elhandelsbolag, du väljer själv vilket. Vi rekommenderar dock att du samarbetar med ett så grönt bolag som möjligt. Anledningen till att du behöver avtala med ett elhandelsbolag är att bolaget enligt lag svarar för elbalansen och ser till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Elen som du inte själv använder säljs då vidare när den produceras då den tyvärr inte går att spara tills du behöver den vid bättre tillfälle.

Viktigt att göra ett aktivt val av bolag!

Det finns flera olika bolag att välja mellan, du behöver bara bestämma dig för vilket som passar dig bäst. Hur mycket du tjänar för din överskottsel per kWh varierar beroende på bolag. Elen som inte förbrukas i ditt hushåll går ut på bolagets elnät och du ersätts per kWh. OBS! Gör du däremot inte ett aktivt val av bolag att registrera dig som återförsäljare hos, kommer det elbolag du har för närvarande att ta emot din överskottsproduktion. Det är dock inte säkert att de automatiskt ersätter dig i sådant fall.


Dra nytta av el från båda håll

Ifall du har samma leverantör för både konsumtion och produktion kvittas beloppen på nästkommande faktura. Det kan bli så att du har solel så att det räcker och blir över på sommaren medan vintern kan kräva att du själv behöver komplementera med el från elbolaget.

Behöver jag betala något för att registrera mig som mikroproducent?

Korta svaret är nej. I nuläget kostar det inget att anmäla sig som mikroproducent och ingen årsavgift tillkommer heller.

Hur mycket får jag betalt för elen jag säljer vidare?

Elnätsbolagens betalning varierar och beror till viss del på din anläggning. Priserna baseras på samma princip som elnätsbolagen baserar sitt pris till dig på - nämligen genom Nord Pools timspotpris. Priserna på Nord Pool varierar beroende på efterfrågan, tillgång och årstid. När du säljer din el brukar elnätsbolagen oftast utgå från Nord Pools timspotspriser minus några ören.


Nätnytta

Om du säljer din solel till dina grannar slipper elnätsbolaget transportera el till och från ditt område vilket sparar dem en del energi. För detta får du ersättning i form av nätnytta. Ersättningen uppgår till cirka 5 öre/kWh.

Vad krävs enligt lag för att bli mikroproducent?

I 4 kap. 10 § i ellagen definieras innehavare av mindre produktionsanläggningar. Som mikroproducent av solenergi krävs att du:

  • Har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere

  • Producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt

  • Under ett år använder mer av din egenproducerade energi än den som blir över.

Vad gäller för skatt och moms?

Privatpersoner som säljer solkraft för maximalt 30 000 SEK per år behöver inte vara momsregistrerade och alltså inte betala energiskatt. Om beloppet understiger 40 000 SEK på ett år behöver du normalt sett inte heller betala inkomstskatt på intäkten.Skattereduktion

Du kan få skattereduktion med 60 öre/kWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in, och för maximalt 30 000 kWh per år.


Lagar och regler

Det går att hitta regler som berör solceller på flera olika ställen. De mest centrala bestämmelserna finns i ellagen. Läs mer om frågor relaterade till solceller under respektive reglering:


Låt Stey installera ditt nya solelssystem!

Vi vill ta vara på solenergin och dess kraft i att försörja oss med el som inte sätter några spår i naturen. Därför uppmuntrar vi alla som kan att installera ett solelssystem hemma. Bor man i villa och har möjlighet tycker vi att det borde vara en självklar sak - särskilt med tanke på hur elpriserna har sviktat under senare tid.


Hör av dig till oss!

Om du inte redan har investerat i solpaneler och batteri är det dags att göra det nu! Vi på Stey svarar på dina frågor och erbjuder allt från produkter till installation till mycket bra priser.

Läs mer om hur du kan spara in pengar genom det gröna skatteavdraget här! Få ROT avdrag på solpaneler, batteri och installationsservice.

Kontakta oss här!

Du är välkommen att även följa oss på sociala medier:

Webb:


82 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page