top of page
Sök
  • Skribentens bildwriter.stey

Skatteregler för solceller, solel och solenergi

De flesta vet vid det här laget att en installation av solceller både är en ekonomisk och miljövänlig investering. Vad gäller dock när det kommer till skatter för solenergi? I denna artikel går vi in på vad du bör veta kring skatt för solel till hemmet.


De tre viktigaste skattereglerna

Det kan alltid finnas undantag på vad du behöver betala, dock gäller i normalt sett dessa tre skatteregler som är viktigast att känna till:

  1. Du betalar ingen energiskatt om din anläggning genererar mindre än 255 kWp (väldigt stora anläggningar).

  2. Ingen moms behöver betalas om du säljer varor eller tjänster för under 30 000 SEK per år från hemmet där solcellerna är installerade.

  3. Du betalar heller inte inkomstskatt om ditt hem ger intäkter (som exempelvis hyresintäkter och såld solel) under 40 000 SEK per år.


park sun
Park utanför München, Tyskland

Energiskatt för solceller

Du behöver generellt sett aldrig betala skatt på solenergi om du använder solel i Sverige. Just nu har priserna ökat för konventionell elektricitet och därmed betalas mer även till skatt. De sviktande priserna är en god anledning till att gå över till solceller om man inte redan har gjort det.


Moms för solenergi

Om du säljer varor och/eller tjänster för max 30 000 SEK exklusive moms (37 500 SEK med momsen inkluderad) per år behöver du ej registrera dig eller betala moms. Du hade behövt producera minst 80 000 kWh för att bli skattepliktig för solelen, vilket är mycket lite troligt då det skulle behövas väldigt stora anläggningar för att producera så pass mycket solel.


rodeo beach usa
Rodeo Beach, USA

Inkomstskatt på såld solel

Som mikroproducent som säljer överskottsel från din solcellsanläggning till ett elhandelsbolag har du plikt att deklarera inkomsten som kapitalinkomst. Dock finns ett schablonavdrag för intäkter på 40 000 SEK per år år och bostad, vilket i de flesta fallen innebär att du inte behöver betala någon skatt. Vad som kan vara värt att notera är:

  • Som sagt behöver du deklarera inkomsten även om den skulle ligga under 40 000 SEK/år, men det är tillräckligt att göra en notering under “övriga upplysningar i deklarationen.

  • Skulle du ha andra intäkter för bostaden som exempelvis hyresgäster och därför når upp till eller förbi 40 000 SEK/år, behöver du betala skatt på det överskridande beloppet.

Skattereducering tack vare solceller

Inte nog med att du är så gott som skattebefriad från din solel, du har även rätt till att få reducerad skatt utöver det. Nedan följer olika sätt en solcellsanläggning kan öka sin skatteåterbäring:


Avdrag för grön teknik

"Avdrag för grön energi fungerar som ROT-avdrag. Skattereduktion för grön teknik ges för:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  • Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material."

-Skatteverket


Läs mer på Skatteverkets hemsida om grön energiskatt.

sky clouds
Någonstans nära himmeln

Skattereduktion på såld överskottsel

Du kan få en skattereduktion på 60 öre/kWh när du säljer din överskottsel från dina solceller. Skattereduktionen förtrycks i din deklaration automatiskt så du behöver alltså inte utföra något särskilt pappersarbete för den saken.

Skatteavdrag vid fastighetsförsäljning

Det anses vara en så kallad grundförbättring att installera solpaneler, vilket innebär att du får göra ett skatteavdrag för det totala offertpriset vid försäljning av din bostad. Tack vare solcellsanläggningen och deras skattefria vinst, ökar även husvärdet.


Vi hoppas att du nu har en tydligare bild över vad som gäller när det kommer till skatter för solel. På Stay kan du alltid hitta mer information och hjälp. Hör av dig till oss!

Kontakta oss här!


Du är välkommen att även följa oss på sociala medier:


Webb:


37 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page