top of page
Sök
  • Skribentens bildWiklex Dev Team

Tjäna pengar på att sälja solel - så här går det till

Som du säkert vet sparar man pengar i längden när man är självförsörjande av solceller och solel. Du kan även tjäna pengar på att sälja den el du inte gör av med. I detta blogginlägg går vi in närmare på vad som gäller och hur det går till när du exporterar din överskottsel.

Hur fungerar det att sälja överskottsel?


Allra först behöver du ordna upp ett avtal med ett elhandelsbolag, du väljer själv vilket. Vi rekommenderar dock givetvis att du samarbetar med ett så grönt bolag som möjligt. Anledningen till att du behöver avtala med ett elhandelsbolag är att detta bolag enligt lag svarar för elbalansen och ser till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet.

Det finns en rad olika bolag att välja mellan, det gäller bara att bestämma sig. Det du tjänar för din överskottsel varierar beroende på bolag. Elen som inte förbrukas går ut på elnätet och du ersätts per kWh. Om du dock inte aktivt gör ett val och registrerar dig som försäljare kommer det elbolag du har för närvarande att ta emot din överskottsproduktion, och det är inte säkert att de automatiskt ersätter dig.

Elen som du inte själv använder säljs vidare när den produceras då den tyvärr inte går att spara tills du behöver den vid bättre tillfälle. Ifall du har samma leverantör för både konsumtion och produktion kvittas beloppen på nästkommande faktura.


Kostar det något att registrera sig som mikroproducent?


Kort svar är nej. Att anmäla sig som mikroproducent är inte förenat med någon avgift i nuläget. Det tillkommer inte heller någon årsavgift.


Hur mycket får jag betalt för elen jag säljer?


Summan som elnätsbolagen betalar varierar och beror till viss del på din anläggning. Priserna baseras på samma princip som elnätsbolagen baserar sitt pris till dig på - nämligen genom Nord Pools timspotpris. Priserna på Nord Pool varierar beroende på efterfrågan, tillgång och årstid. När du säljer din el brukar elnätsbolagen oftast utgå från Nord Pools timspotspriser minus några ören.

Nätnytta

Om du säljer din solel till dina grannar slipper elnätsbolaget transportera el till ditt område. Detta sparar dem en del energi, vilket du får ersättning för i form av nätnytta. Ersättningen uppgår till ungefär 5 öre/kWh.


Vad krävs enligt lag för att jag ska kunna få vara mikroproducent?

I 4 kap. 10 § i ellagen definieras innehavare av mindre produktionsanläggningar. Som mikroproducent av solenergi krävs följande:

  • Att du har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere

  • Producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt

  • Under ett kalenderår använder du mer av din producerade energi än den som blir över.

Vilka regler gäller för skatt och moms?

Sedan 2017 behöver personer som säljer solkraft för maximalt 30 000 SEK per år inte vara momsregistrerade och behöver alltså inte betala energiskatt. Om beloppet du säljer för understiger 40 000 SEK på ett år behöver du normalt sett inte heller betala inkomstskatt på intäkten.

Skattereduktion

Du kan få skattereduktion med 60 öre/kWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 kWh per år.

Lagar och regler

Det går att hitta regler som berör solceller på flera olika ställen. De mest centrala bestämmelserna finns i ellagen.

Du kan läsa mer om frågor relaterade till solceller under respektive reglering:


Låt Stey installera förnybar och miljövänlig energi


Vi ser allt fler alternativ för miljövänlig energiproduktion framträda - vilket vi tycker är en viktig och positiv utveckling. Vi vill ta vara på solenergin och dess kraft i att försörja oss med el som inte sätter några spår i naturen.


Om du funderar på att installera förnybar och miljövänlig energi till ditt hem kan vi på Stey svara på dina frågor och erbjuda både produkter och installation till bra priser.

Läs mer om fördelar och tips om att installera solpaneler här!


Kontakta oss här!


Du är välkommen att även följa oss på sociala medier:


Webb:

40 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page