top of page
Sök
  • Skribentens bildwriter.stey

Vad händer med den solenergi jag inte använder?

När man är självförsörjande på solenergi kan det ibland bli en del över. Vad händer då med elen som blir över? Vart går den och kan man tjäna något på den? Dessa och några andra frågor kring överskottsenergi berättar vi mer om i detta blogginlägg, så läs bara vidare!


Börja med att investera i batteri

Oftast använder man inte upp all el som framställs av ens solpaneler. Det man kan göra då är att skaffa batterier som man laddar up och har som reservel under de dagar man använder mer energi eller när produktionen inte räcker till. Det är särskilt bra att se till att batterierna är laddade under de mörkare månaderna på året. Skulle man ändå ha mer el över även efter att man laddat sina batterier kan man också sälja sin överskottsel och tjäna en del pengar.


Hur fungerar ett batteri för hemmet?

Rent funktionellt fungerar batteriet som ett vanligt uppladdningsbart batteri. Beroende på batterimodell kan det behövas en särskild växelriktare för att ladda batterierna med solcellsel. När den är på plats kommer elen som genereras av solcellerna att ladda batteriet fullt innan det börjar skicka ut el på det fasta nätet. Du kan sedan använda den lagrade elen när du vill och behöver.

Dagens batteritillverkare skapar batterier till rimliga priser även för privatpersoner, samtidigt som kapaciteten och livslängden är tillräckligt bra för att de ska göra skillnad.

Exempel: Ett genomsnittshushåll med en familj på fyra personer gör av med ca 5 kWh per eftermiddag och kväll. Stey har ett utbud av batterier mellan 4-24 kWh vilket gör att de flesta privatbostäder kan driva sitt hus dygnet rund med hjälp av solenergi mellan mars och september.batteri solel
Såhär kan ett batteri se ut!

Hur länge kan ett hembatteri driva mitt hem?

Ifall du kombinerar solceller med ett batteri är förutsättningarna optimala för att driva ditt hem utan att behöva ta till extern el. Självfallet beror tiden man kan vara utan den fasta elen på hushållets konsumtion samt batteriets kapacitet. Är man lite varsam med sin förbrukning börman kunna driva hushållet mellan mars till september, lite beroende på anläggning och ett gynnsamt väder så klart. Så länge solen lyser laddas batteriet och du har goda förutsättningar att hålla dig helt självförsörjande under en lång period, även om vissa dagar skulle vara molniga.


Den största ekonomiska fördelen med en solcellsanläggning är att kunna konsumera den energi man producerar själv då det fortfarande är dyrare att köpa kWh än att sälja. Genom att använda dig av ett batteri ökar du möjligheten till självförbrukning och sparar mer pengar.


Hur lång livslängd har ett batteri för hemmet?

Livslängden på batterier varierar. Våra batterier på Stey har en tillverkningsgaranti på 10 år, vilket betyder att du kan känna dig helt trygg med din investering under det första decenniet. Batteriernas livslängd är dock på betydligt längre än 10 år. Dagens batterier är väldigt kompakta, smarta och kraftfulla.


Tekniken bakom de flesta batterier bygger på avancerade litiumjon teknik vilket skapar stor kraft i förhållandevis litet format och för de stilmedvetna har vi snygga batterier som ser betydligt bättre ut än traditionella batterier.


solel miljöenergi
Miljövänlig energi är bättre!

Hembatteri gör dig oberoende

Ett batteri i hemmet är kanske inte lösningen för att helt gå off-grid då vi har rätt mörka vintrar i Sverige, särskilt i norr, men ett hembatteri gör ändå ditt hem oberoende av energicentraler under stora delar av året.


Exempelvis kan du driva ditt hem som vanligt under ett strömavbrott. Dessutom kan batteriet programmeras så att det laddas när elen är som billigast och användas när elen på det fasta nätet är som dyrast. På så vis kan ännu en gång energikostnaderna kapas.


Sälj din överskottsel

Vi har bra nyheter, du kan även tjäna pengar på att sälja den solenergi du inte gör av med. Bli mikroproducent genom att sälja din överskottsel till de som behöver den.


Välj rätt elbolag

Allra först behöver du ordna upp ett avtal med ett elhandelsbolag, du väljer själv vilket. Vi rekommenderar dock att du samarbetar med ett så grönt bolag som möjligt. Anledningen till att du behöver avtala med ett elhandelsbolag är att bolaget enligt lag svarar för elbalansen och ser till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet.


Det finns en rad olika bolag att välja mellan, det gäller bara att bestämma sig. Det du tjänar för din överskottsel varierar oftast beroende på bolag. Elen som inte förbrukas går ut på elnätet och du ersätts per kWh. Om du däremot inte aktivt gör ett val och registrerar dig som försäljare kommer det elbolag du har för närvarande att ta emot din överskottsproduktion, och det är inte säkert att de automatiskt ersätter dig.


Elen som du inte själv använder säljs vidare när den produceras då den tyvärr inte går att spara tills du behöver den vid bättre tillfälle. Ifall du har samma leverantör för både konsumtion och produktion kvittas beloppen på nästkommande faktura.


Skanör
Sommar i Skanör, Skåne


Kostar det något att registrera sig som mikroproducent?

Det korta svaret är nej. Att anmäla sig som mikroproducent kostar inget nuläget. Det tillkommer inte heller någon årsavgift.


Hur mycket får jag betalt för elen jag säljer?

Elnätsbolagen betalning varierar och beror till viss del på din anläggning. Priserna baseras på samma princip som elnätsbolagen baserar sitt pris till dig på - nämligen genom Nord Pools timspotpris. Priserna på Nord Pool varierar beroende på efterfrågan, tillgång och årstid. När du säljer din el brukar elnätsbolagen oftast utgå från Nord Pools timspotspriser minus några ören.


Nätnytta

Om du säljer din solel till dina grannar slipper elnätsbolaget transportera el till ditt område. Detta sparar dem en del energi, vilket du får ersättning för i form av nätnytta. Ersättningen uppgår till cirka 5 öre/kWh.sommaräng
Mer solel till hela familjen

Vad krävs enligt lag för att jag ska kunna få vara mikroproducent?

I 4 kap. 10 § i ellagen definieras innehavare av mindre produktionsanläggningar. Som mikroproducent av solenergi krävs följande:

  • Att du har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere

  • Producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt

  • Under ett kalenderår använder du mer av din producerade energi än den som blir över.

Vad gäller för skatt och moms?

Sedan 2017 behöver privatpersoner som säljer solkraft för maximalt 30 000 SEK per år inte vara momsregistrerade och behöver alltså inte betala energiskatt. Om beloppet understiger 40 000 SEK på ett år behöver du normalt sett inte heller betala inkomstskatt på intäkten.

Skattereduktion

Du kan få skattereduktion med 60 öre/kWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 kWh per år.

Lagar och regler

Det går att hitta regler som berör solceller på flera olika ställen. De mest centrala bestämmelserna finns i ellagen. Läs mer om frågor relaterade till solceller under respektive reglering:Låt Stey installera förnybar och miljövänlig energi

Vi ser allt fler alternativ för miljövänlig energiproduktion framträda - vilket vi tycker är en viktig och positiv utveckling. Vi vill ta vara på solenergin och dess kraft i att försörja oss med el som inte sätter några spår i naturen.


Hör av dig till oss!

Om du inte redan har investerat i solpaneler och batteri är det dags att göra det nu! Vi på Stey svarar på dina frågor och erbjuder allt från produkter till installation till mycket bra priser.


Läs mer om fördelar och tips om att installera solpaneler här!


Kontakta oss här!


Du är välkommen att även följa oss på sociala medier:


Webb:92 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page