top of page
wavy-top-high.png
Skärmavbild 2021-01-22 kl. 12.54.35.png
brown%20and%20white%20concrete%20house_e

Solceller

Räkna på ert hus och se hur mycket ni behöver investera i solenergi för att spara långsiktigt.

Image by Andreas Gücklhorn

Vad är solenergi

Din väg in i framtiden

Solenergi är den energi som vi får från solens ljus och som är grunden till allt liv på jorden. Solen är enastående som energikälla. Den energi solen genererar i form av solljus varje dag är 8000 gånger större än vad mänskligheten förbrukar under ett helt år. Solceller tar inte bara tillvara på energin utan omvandlar den dessutom till förnybar el. Nedan finner du all information du behöver angående solcellers funktion, dess miljöpåverkan, de ekonomiska fördelarna det medför samt tillvägagångssätt för inköp och kostnaden för solceller på just ditt hustak.

Vad är solceller

Tekniken bakom energin

Solceller, vars konstruktion i de flesta fall bygger på kristallint kisel, består av en tunn skiva (eller ett skikt) halvledarmaterial med kontakter på fram och baksidan. När solinstrålningen (ljuset) träffar solceller polariseras den så att framsidan blir negativ och baksidan blir positivt laddad. Mellankontakterna på fram och baksidan tar upp laddningen i form av elektrisk ström som du sedan kan använda till att driva ditt hem.

solar-panel-F67UZSP.jpg
faded-loops-bottom-light-grey_edited_edi

En solcellsanläggnings har normalt
en återbetalningstid på 8-10 år

Se om din fastighet har vad som krävs

Storlek

Våra solpaneler är mellan 1,7 - 2,2 m2 per panel. Som standard är bredden 1 meter och höjden varierar mellan 1,7 - 2,2 m. Vi rekommenderar en minsta takyta på ca 10 m2 men det är även möjligt att montera våra celler på väggar eller markytor.

Riktning

Optimal riktning är om panelerna placeras i direkt söderläge då ytan får mest sol. En anläggning med riktning sydost eller sydväst har dock endast en effektminskning på ca 3-5 procent vilket innebär riktningar från öst till väst också kan löna sig väl.

Lutning

För bäst effekt bör en solcellsanläggning ha en lutning på 20-50 grader. Om taket är platt kan fästen som vinklar solcellerna monteras. Observera dock att paneler som frångår takets viken kan vara bygglovspliktig.

Skuggning

All typ av skuggning påverkar anläggningen men olika tekniker på växelriktare gör att skuggor påverkar olika mycket. En flaggstång eller skorsten påverkar inte totalen nämnvärt. Träd eller större skuggpartier bör i största mån undvikas.

Säkringsnivå

Husets säkringsnivå behöver vara minst 16A. Är du osäker på vad din fastighet har kan du öppna fasadskåpet och kontrollera färgen på den lilla brickan som sitter på huvudsäkringen. Grå färg indikerar säkringsnivån 16 A.

Forest Road
66f50e_7adfc9e310c340dcbf9f2ae888ccc9a1_
Visste du att...
30%

Av svenskarna tror att solceller är dyrare än de faktiskt är

faded-loops-bottom-long.png
Solceller i Sverige

Sverige har ett alldeles utmärkt klimat att montera solceller i och faktum är att solen strålar ungefär lika mycket i Mellansverige som i Belgien och mellersta Tyskland. Att solceller inte skulle löna sig i Sverige är tyvärr en vanlig missuppfattning då vi tvärt om kan gynnas av att vi har extremt många ljusa timmar på somrarna, plus ett aningen svalare klimat vilket gynnar solcellerna och möjliggör att de presterar maximalt.

electric-straight.gif
11,7
miljarder kWh

hade Sverige kunnat producera om alla tak var försedda med solpaneler

Bli Självförsörjande

Till följd av att man framställer sin egen el kan man med hjälp av eftertanke i princip omfatta hela hushållets elkonsumtion. Överskottselen du inte förbrukar själv matas ut på elnätet vilket möjliggör att du gör samhället en tjänst samtidigt som du tjänar pengar på elektriciteten du inte har nytta av själv.

8-10 år

är genomsnittstiden för återbetalning av din solcellsinvestering

electric-straight.gif
Öka värdet på din bostad

Att installera solceller på ditt tak ökar värdet på ditt hus. Enligt en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet (2019) ökar värdet på ditt hus i snitt med 14 procent, ökningen beror främst på den lägre driftkostnaden du får utav solceller.

electric-straight.gif
320-450 Watt

Effekten på våra solceller ligger på mellan

Green Roofs
Grönt avdrag för solceller, batterier och laddboxar för 2021 — detta gäller

Regeringen har sedan årsskiftet 2020-2021 infört ett nytt så kallat grönt rotavdrag som ska ersätta och förneka bidragen som tidigare måste ansökas och beviljas. Numera utgår rätten till 15% avdrag för material och installation på solceller och 50% för material och arbete vid installation av laddbox eller batteri för hemmet till alla.

Woman in Garden
Så tjänar du pengar på dina solceller

Att montera solceller är inte bara en bra gärning för miljön, det är också en väldigt god gärning för din plånbok. Med en driftsatt solcellsanläggning får du både skattelättnader för varje KWh som skickas ut på nätet samtidigt som du får betalt av din elnätsoperatör.

faded-slant-bottom-Stey.png

Se vad det kostar hos dig

bottom of page