top of page
Sök
 • Skribentens bildwriter.stey

Vilka är de olika kraven för att få ha solpaneler på sitt tak? Stey informerar

Uppdaterat: 6 jan. 2023

Det går oftast smidigt till när man installerar solpaneler på sitt tak. Dock är kan det ändå vara bra att betrygga sig genom att gå igenom checklistan för de olika kraven som ställs hos dig som planerar att installera solceller på taket. I detta inlägg får du en komplett lista över vad du behöver veta som fastighetsägare innan du beställer hem inställningar för miljövänligare energi.


Informera dig först

Innan du kör igång med ditt solpanelsprojekt hemma är det bra om du redan har informerat dig själv så mycket som möjligt om vad det innebär att driva el med hjälp av solceller.


Tänk på:


Storlek

Våra solpaneler är mellan 1,7 - 2,2 m² per panel. Som standard är bredden 1 meter och höjden varierar mellan 1,7 - 2,2 m. Vi rekommenderar en minsta takyta på ca 10 m². Det är även möjligt att montera våra celler på väggar eller markytor.


Riktning

Optimal riktning för panelerna är i direkt söderläge där ytan får mest sol. En anläggning med sydost eller sydväst riktning har endast en effektminskning på ca 3-5 %, vilket innebär att riktningar från öst till väst också kan löna sig.


Lutning

För bästa effekt bör en solcellsanläggning ha en lutning på 20-50 grader. Om taket är platt kan fästen som vinklar solcellerna monteras. Observera dock att paneler som frångår takets kant kan vara bygglovspliktig.


Skuggning

All typ av skuggning påverkar anläggningen, men olika tekniker på växelriktare gör att skuggor påverkar olika mycket. En flaggstång eller skorsten till exempel påverkar inte elproduktionen avsevärt. Träd eller andra större skuggpartier bör undvikas i största mån.


Säkringsnivå

Husets säkringsnivå behöver vara minst 16 A. Är du osäker på vad din fastighet har för säkringsnivå kan du öppna fasadskåpet och kontrollera färgen på den lilla brickan som sitter på huvudsäkringen. Grå färg indikerar säkringsnivån 16 A.


Besök av fackman

Du behöver bli besökt av en fackman som är expert på installationsteknik och elsäkerhet som säkerställer att dit hem är lämpligt för solpaneler. Fackmannen ser till att taket är i tillräckligt bra skick, att det finns utrymme för kablar och växelriktare på rätt platser och att inget brännbart material finns i vägen.


Vem får installera solceller?

Ett elinstallationsföretag som är registrerat i Elsäkerhetsverkets register och har ett egenkontrollprogram får installera solceller. (Endast certifiering räcker alltså inte. Begreppet certifierad solcellsinstallatör är ur ett EU-direktiv som inte räcker fullt ut i Sverige. Certifieringen enligt EU har ingen direkt koppling till Sveriges regler utan är ett frivilligt certifikat och kvalitetsstämpel.)


Du får alltså inte själv installera solceller. Däremot är det ditt ansvar att kontrollera tak, brandskydd och anmäla installationen till rätt aktörer.


Brandsäkerhet

I vissa fall, särskilt om du bor i radhus eller parhus, kan det finnas särskilda regler för vad som gäller när det kommer till brandsäkerhet. Kolla upp och informera dig om t ex minimum avstånd från solpanel till brändvägg. Kontakta den lokala räddningstjänsten om vad som gäller i ditt område och kring ditt hem beträffande brandsäkerhet.


Kontrollera taket för solpaneler

Ju nyare taket är desto bättre - vilket kanske säger sig självt. I och med att solcellsanläggningen kommer att vara installerad under minst 25 år bör taket också ha minst lika lång livslängd kvar, men gärna mer än så. Förutom de tekniska aspekterna är det även viktigt att se till att hålgenomföringar, taksäkerhet och infästning är godkända för taket i fråga.


Kom ihåg ALP-blanketten

Du behöver fylla i och skriva under ALP-blanketten innan du börjar bygg och installation av solpanelerna. Denna blankett skickas in som föranmälan till nätföretaget. Produktionsanläggningar för solcellsanläggningar kräver att man skickar in denna typ av blankett till nätföretaget.


Bygglov för solceller på taket

Oftast behövs inte bygglov för privatbostäder, men det kan ändå vara en bra idé att kolla upp. Hör med din kommun om vad som gäller för din fastighet.


Checklistan för installation av solceller

 • Be en fackman göra ett besök hos dig för kontroll av säkerhet etc.

 • Välj ut en elinstallatör som är registrerad i Elsäkerhetsverkets register

 • Kolla upp omdömen hos olika installatörer

 • Be om offerter från olika solcellsleverantörer

 • Ta reda på vad som gäller kring ditt brandskydd och kontakta den lokala räddningstjänsten för information om brandrisk

 • Kontrollera skicket på taket där solpanelerna ska monteras

 • Ta reda på garantier

 • Skriv på ALP-blanketten och skicka in till nätföretaget

 • Kontakta din kommun kring bygglov

 • Välj korrekt mått för solpaneler

 • Beställ och läs här om hur det går till när Stay installerar hos dig!Behöver du mer hjälp och råd om hur du går tillväga? Hör av dig till oss!


Kontakta oss här!

Du är välkommen att även följa oss på sociala medier:

Webb:Vill du läsa mer om solenergi och vad det kan betyda för dig? Läs fler informativa inlägg om:

- hur du minskar elkostnaden med solpaneler,

- vilka skatteregler som gäller för solenergi,

- myter om solceller och

- hur solpaneler kan öka värdet på din bostad.


74 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page